מדיניות פרטיות

המרכז לתיירות בינלאומית - מדיניות פרטיות


נובמבר 2021

כללי
 1. אנו, המרכז לתיירות בינלאומית בע"מ (להלן גם – "המרכז לתיירות בינלאומית"), מחויבים לשמור על פרטיות המידע של המשתמשים שלנו. מדיניות פרטיות זו חלה על אתרי האינטרנט שלנו ועל כל הדפים אותם נפעיל ברשתות החברתיות השונות, כגון: Facebook, LinkedIn ואחרים (להלן, יחד – "האתר"). מדיניות פרטיות זו תחול לגבי כל מידע אישי שייאסף על ידינו לגבי המבקרים באתר ואשר ייאגר במערכות המחשוב שלנו, בין אם מדובר במידע אישי אותו בחרו המבקרים באתר למסור לנו במסגרת השירותים אותם אנו מספקים או כזה שמסרו לנו לצורך השתתפות בפעילויות אותן אנו מנהלים מעת לעת ("השירותים") ובין אם מדובר במידע שנאסף על ידינו באמצעים טכנולוגיים שונים אגב השימוש באתר (להלן – "המידע"). מדיניות פרטיות זו מתארת את המידע שאנו אוספים אודות המבקרים באתר שלנו ואת השימוש הנעשה על ידינו במידע זה.
 2. "מידע אישי" משמעו מידע שאנחנו מקשרים באופן ישיר עם אדם מסוים, אשר יכול לכלול, לרבות אך ללא הגבלה, שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, פרטי תשלום, כתובת IP ועוד. התנאים הקבועים במדיניות הפרטיות הם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת, בין אם בשל שינויי חקיקה, שינויים טכנולוגיים, שינוי בשירותים הניתנים על ידינו או שינויים במדיניות שלנו. בהתאם לכך, הנכם מתבקשים לשוב למסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת כדי לבחון האם פורסמה על ידינו מהדורה עדכנית יותר ובמידת הצורך לחזור ולעיין בתנאיה, שכן תנאים עדכניים אלו יחולו ביחס לכל המידע האגור במערכות המחשוב שלנו, כולל מידע שנמסר על ידי המבקרים באתר או נאסף אודותם עובר למועד עדכון מדיניות הפרטיות.
 3. מאמצים רבים הושקעו על ידינו על מנת להנגיש עבורכם את מדיניות הפרטיות שלנו, תוך שימוש בשפה ברורה ומובנת. יחד עם זאת, אם בכל זאת קיימת חוסר בהירות ביחס לנושא כזה או אחר, או שהינכם מעוניינים לקבל הבהרות כלשהן, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בבקשה בעניין ואנו נשמח לעזור. ניתן להעביר אלינו פניות באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@wtc.co.il.
המידע – איזה מידע אנו אוספים לגביכם
 1. המרכז לתיירות בינלאומית רשאית לאסוף, לקבל ולאחסן כל מידע, לרבות מידע אישי, נתונים וכל פרטים אחרים, אשר יישלחו, יעלו, יפורסמו, ישודרו, יועברו, ישותפו או יוחלפו בקשר עם השירותים. המידע האישי יישמר במאגר המידע שלנו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.
אינכם מחויבים למסור לנו מידע אישי, אך חלק מהמידע האישי הנדרש על ידינו מהווה תנאי לביצוע פעולות מסוימות באתר ו/או לקבלת שירותים הניתנים על ידינו ואם לא יימסר לנו המידע האישי כנדרש על ידינו, יתכן שלא תוכלו לקבל חלק מהשירותים הניתנים על ידינו או להשתתף בפעילויות המנוהלות על ידינו.
       המידע האישי שייאסף אודותיכם עשוי לכלול את הפרטים הבאים:
 1. מידע שתספקו לנו.
 2. בעת הרשמה לאתר ולשירותים שלנו, תתבקשו לספק מידע אישי כגון: שם מלא, כתובת אימייל, מספר טלפון, כתובת, פרטי קשר אשר ישמשו אותנו לצרכי תקשורת עמכם, לצרכי שירות לקוחות, או לצורך תמיכה והדרכה.
 3. כאשר תשתמשו בשירותים (לרבות בקשת הצעת מחיר), תתבקשו לספק מידע אישי נוסף כגון פרטי ההזמנה – לרבות מועדי הטיסות והשהיה במלונות, גיל, מספר ת.ז./ דרכון, תאריך לידה, וכיוצא באלו פרטים אישיים, פרטי תשלום, וכן כל הוכחה לאימות זהותכם שאנו עשויים לבקש וכל פרט נוסף שתבחרו לספק לנו במסגרת השירותים או דרכם או בכל תקשורת אחרת שתבצעו איתנו. המידע האמור וכן מידע שייאסף על ידינו אודות העסקאות שביצעתם באמצעות המרכז לתיירות בינלאומית, ישמש אותנו לצרכי טיפול בהזמנתכם ומימושה, שירות לקוחות, העברת עדכונים ויצירת תקשורת מולכם, תמיכה ומתן מענה לפניותיכם, ניהול גביית התשלומים והוצאת חשבוניות בגין השירותים, ניהול הליכים פרוצדורליים הנובעים מן ההסכם עמכם, דיווח חשבונאי ועמידה בהוראות הדין, טיפול בתביעות פוטנציאליות, וכדי לוודא את אמינות העסקה המבוקשת ולמנוע פעילות מפרה או בלתי חוקית.
 4. מידע שאתם עשויים לספק לנו כאשר תתקשרו אתנו באמצעות הטלפון, אימייל או באופן אחר, לרבות צ'ט או כאשר תזינו מידע באתר שלנו או תשלחו תשובות לשאלונים וסקרים. אנו רשאים לנטר ולשמור שיחות טלפון, הודעות אימייל, צ'אטים חיים וכן להקליט כל תקשורת בינכם לבין נציגי שירות הלקוחות שלנו או נציגים אחרים של החברה לצרכי שירות לקוחות ושיפור איכות השירות, והתגוננות מפני תביעות. 
 5. מידע שיסופק לנו בידי סוכני הנסיעות שלכם: במקרים בהם הזמנתם שירותים מהמרכז לתיירות בינלאומית באמצעות סוכן נסיעות, דרך האתר, נקבל מהסוכן את פרטיכם האישיים המפורטים לעיל הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה. סוכן הנסיעות אחראי להודיע ללקוחות הקצה כי פרטיהם יימסרו לידי המרכז לתיירות בינלאומית לצורך ביצוע הזמנת השירותים.
 6. מידע הנאסף באופן אוטומטי: בעת השימוש באתר, גם אם אינכם מבצעים הזמנת חבילה, טיסה או מלון, אנו עשויים לאסוף מידע הנוגע למאפייני השימוש שלכם באתר, לרבות מידע אודות מערכת ההפעלה והדפדפן בהם אתם משתמש, כתובת ה- IP ממנה אתם גולשים באתר, מידע דמוגרפי, מידע על מיקומכם הגיאוגרפי, משך הזמן בו גלשתם באתר, אתר אינטרנט אחר ממנו הופניתם לאתר והתכנים בהם גיליתם עניין במסגרת האתר. בנוסף, אם אתם משתמשים במכשיר נייד (כגון טלפון חכם או טאבלט), אנו עשויים לאסוף מידע על המכשיר בו אתם משתמשים, כגון מזהה המכשיר, נתוני המיקום שלכם והגדרות הפרטיות של המכשיר. המידע המתואר בפסקה זו מאופיין כמידע סטטיסטי, מכיוון שאינו כולל מידע אישי (להלן – "המידע הסטטיסטי"), אך הוא עשוי לספק לנו נתונים אודותיכם.      
 7. בנוסף למידע סטטיסטי ולמידע אישי, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיכם במסגרת פעילויות שונות המנוהלות על ידינו ובהן תבחרו להשתתף, כגון שיתופים שתבצעו או הודעות שתכתבו בעמודי הרשתות החברתיות השונות המופעלות על ידינו, מבצעים שנערוך מעת לעת במסגרת הרשתות החברתיות  או הודעות שתכתבו במסגרת מערכות "צ'אט" המופעלות על ידינו או עבורנו. אינכם מחויבים להשתתף בפעילויות אלה, אך חשוב שתדעו שאנו עשויים לאסוף מידע שיימסר על ידכם במסגרתן. 
פרטים אודות הליכי איסוף מידע סטטיסטי ושימוש בעוגיות
 1. כמקובל ברוב אתרי האינטרנט, אנו משתמשים בטכנולוגית "עוגיות" (Cookies) ובטכנולוגיות דומות במהותן (להלן, יחד – "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף של האתר ובכלל זה לצורך בדיקת תקינותו של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועודעוגיות משמשות גם לאיסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאיננו כולל מידע אישי.
 2. "עוגיות"(Cookies)  הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב האישי או במכשיר הנייד שלכם. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן בו שהיתם באתר, דרך ההגעה שלכם אל האתר, מידע שאתם מבקשים לראות בזמן הכניסה לאתר ועוד.  קבצי עוגיות אינם תוכנות ריגול או תוכנות פרסום, אינם יכולים להפיץ וירוסים ואינם מפעילים תוכנות במחשב האישי או במכשיר הנייד שלכם.
 3. אנו נעזרים גם בעוגיות שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות (כגון Facebook). קבצי העוגיות נועדו על מנת להציג מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיכם השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרתם, בשיטה המכונהRetargeting .  בנוסף, עוגיות שמקורם ברשתות החברתיות נועדו להציג לכם מידע באתר שמקורו באותן רשתות חבריות, לסמן תכנים ש'אהבתם', או להמליץ לכם על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותם ועוד.
 4. למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראו הרחבה במרכז המידע של גוגל.
 5. למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של פייסבוק.
 6. בנוסף לקבצי עוגיות, אנו נעזרים במשואות רשת (web beacons) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, לצרכי אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אתכם, ונועד אך ורק כדי לעקוב אחר דפוסי הגלישה באתר ולעקוב אחר העדפות הגולשים ביחס לתכנים ושירותים שונים.
 7. תוכלו להימנע משימוש בקבצי עוגיות ו/או להסיר את משואות הרשת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. בכדי לעשות זאת, יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן שלכם. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלו לבקש את הסרתכם מאיסוף קבצי "עוגיות" אודותיכם (באמצעות אופציית "Opt Out").
 8. כדאי לדעת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכול למחוק את העוגיות במחשב האישי שלכם או במכשיר הנייד שלכם בכל רגע. מוצע שתעשו זאת, רק אם אתם בטוחים שאינכם רוצים שהאתר יותאם להעדפותיכם או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותכם באתר.
השימוש שייעשה על ידינו במידע ואופן אחזקתו
 1. המידע הסטטיסטי או כל מידע אחר שאינו מידע אישי אותו אנו אוספים אודותיכם משמש אותנו למגוון רחב של שימושים, וביניהם:
 2. לצורך שיפור האתר, השירותים המוצעים בו והפעילויות המנוהלות על ידינו ובכלל זה לצורך העשרת התכנים המוצגים באתר, מדידת העניין של המשתמשים שלנו באתר ובמידע המוצג בו, מדידת יעילותם של פרסומים אודות השירותים והפעילויות שלנו ופיתוח שירותים חדשים או פעילויות נוספות;
 3. לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר;
 4. לצורך ביצוע מחקרי שוק מבוססי מידע סטטיסטי ושיתופם עם צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים;
 5. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש הכלליים של האתר, בכפוף להוראות כל דין.
 6. מידע אישי אותו תמסרו לנו עשוי לשמש אותנו למגוון רחב של שימושים, וביניהם:
 7. אספקת שירותים: בראש ובראשונה, נשתמש במידע האישי שלכם על מנת להשלים את הזמנות החבילות, הטיסות או המלונות אותן תבצעו באמצעותנו, על מנת להיות איתכם בקשר ישיר בכל הקשור לשירותים אותם תזמינו מאיתנו ועל מנת להציע או לספק לכם שירותים נלווים הנוגעים להזמנות אותן תבצעו. לצורך ביצוע חלק מפעילויות אלה, אנו נידרש להעביר מידע אישי אודותיכם (כולל פרטיכם ופרטי העסקה אותה תבצעו באמצעותנו) לספק השירות ממנו יוזמנו מרכיבי הנסיעה אותם תזמינו באמצעותנו ולספקי שירות נוספים. שימו לב, פרטי האשראי שלכם לא יועברו הלאה בשום אופן.
 8. שירות לקוחות: אנו נשתמש במידע האישי שלכם על מנת שנוכל לספק לכם שירות לקוחות עבור ההזמנות שתבצעו באמצעותנו.
 9. בדיקת שביעות רצון: אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלכם לצורך ביצוע סקרי שביעות רצון ובדיקת חוויית המשתמש שלכם באתר ובשירותים המסופקים על ידינו. תהליכים אלה חיוניים על מנת שנוכל לשפר את השירותים המסופקים על ידינו.
 10. פעילויות שיווקיות: אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלכם על מנת לשלוח אליכם מפעם לפעם מידע בנוגע לשירותים המסופקים על ידינו או על ידי שותפינו העסקיים, כמו גם מידע בנוגע לשירותים חדשים, מבצעים, תחרויות, הצעות שיווקיות ו/או פרסומים אחרים שלנו, של חברות בת שלנו ושל שותפים עסקיים שלנו, לרבות דרך פלטפורמות מדיה חברתית ואתרים נוספים, ביחס לשירותים אשר עשויים לעניין אתכם, לרבות פרסום מפולח ופרסומות מטעם צדדים שלישיים בהתבסס על מידע המצוי ברשותנו (להלן – "מידע שיווקי"). מידע שיווקי עשוי להישלח אליכם באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר ("SMS"), פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר שיהיה זמין לנו מעת לעת ובהתאם להוראות הדין. אנו נשלח אליכם מידע שיווקי רק אם נתתם את הסכמתכם המפורשת לכך או אם לפי הוראות הדין, לא נדרשת הסכמה לכך. בכל מקרה, באפשרותכם להודיע לנו בכל עת כי אינכם מעוניינים לקבל מאתנו מידע שיווקי, באמצעות לחיצה על כפתור הסרה בדואר האלקטרוני, או באמצעות משלוח הודעה לתיבת הדוא"ל info@wtc.co.il. בנוסף, ובהתאם להוראות הדין, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלכם על מנת להציע לכם הצעות מותאמות אישית באתר, ברשתות החברתיות או באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.
 11. יצירת קשר למטרות נוספות:  אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלכם על מנת ליצור איתכם קשר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר ("SMS"), פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר שיהיה זמין לנו מעת לעת, למספר מטרות נוספות כגון: מענה והתייחסות להערות וטיפול בבקשות שלכם, אותן תפנו אלינו; על מנת להזכיר לכם להשלים הזמנה אותה התחלתם לבצע באתר (שירות זה מאפשר לכם להמשיך בביצוע ההזמנה מבלי למלא את פרטי ההזמנה מההתחלה).
 12. זיהוי ומניעת הונאות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלכם על מנת לזהות ולמנוע הונאות ופעילויות לא חוקיות ולא רצויות אחרות.
 13. שיפור השירותים שלנו: אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך ביצוע מחקר אנליטי, על מנת לשפר את השירותים שלנו, להעצים את חוויית המשתמש ולשפר את הפונקציונליות והאיכות של השירותים המוצעים על ידינו.
 14. הגנת האינטרסים שלנו:אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלכם על מנת להגן על הזכויות והאינטרסים החוקיים שלנו.
 15. שימושים נוספים: מעת לעת יתכן שנעדכן אתכם על שימושים נוספים שייעשו או עשויים להיעשות על ידינו במידע האישי שלכם, באופן כללי או באופן פרטני בקשר לשירותים אותם תזמינו מאיתנו.
מסירת המידע לצדדים שלישיים
 1. אנו נהיה רשאים לשתף עם צדדים שלישיים כל מידע סטטיסטי שנאגר על ידינו אגב השימוש שלכם באתר ואשר אינו כולל פרטים אישיים שלכם, לרבות עם שותפים עסקיים שלנו.
 2. בכפוף להוראות כל דין אנו עשויים לחלוק מידע אישי שלך עם צדדים שלישיים, במקרים המפורטים להלן:
 3. אנו עשויים למסור מידע אישי שלכם לעובדים ו/או לספקים ו/או לקבלני משנה מטעמנו שבאמצעותם יסופקו לכם השירותים הניתנים על ידינו או כל שירות נלווה להם, אך במקרה כזה יוגבל המידע שיימסר רק למידע הנחוץ לצורך אספקת שירותים אלה.
 4. מסירת מידע לחברות מהן מוזמנים רכיבי הנסיעה בחו"ל - על מנת לאפשר לכם להשלים את העסקה, אנו נשלח את פרטיכם ואת פרטי ההזמנה שלכם לספק השירות אותו תזמינו באמצעותנו; שמירת המידע בידי ספק השירות הינה באחריותו ובהתאם למדיניות הפרטיות של הספק.
 5. אנו עשויים למסור מידע אישי שלכם לספקי שירות הפועלים מטעמנו ואשר עשויים לספק לנו שירותים חשובים לצורך קיום פעילותנו העסקית, באמצעות עיבוד מידע אישי שיימסר על ידכם, אך במקרה כזה יוגבל המידע שיימסר רק למידע הנחוץ לצורך אספקת שירותים אלה.  ספקים אלה כפופים לחובת שמירת סודיות והתחייבו כלפינו שלא לעשות שימוש במידע אישי אלא לצורך אספקת שירותים למרכז לתיירות בינלאומית.
 6. אנו עשויים למסור מידע אישי שלכם לעובדים ו/או לספקים ו/או לקבלני משנה מטעמנו, המבצעים עבורנו סקרי שביעות רצון וחוויית משתמש, אך במקרה כזה יוגבל המידע שיימסר רק למידע הדרוש לצורך ביצוע סקרים כאמור. כמו כן, ספקים אלה כפופים לחובת שמירת סודיות והתחייבו כלפינו שלא לעשות שימוש במידע אישי אלא לצורך אספקת שירותים למרכז לתיירות בינלאומית;
 7. אם הופניתם לאתר שלנו באמצעות אתרי צד ג' (להלן: "אתרים מפנים"), אנו עשויים לשתף עם מפעילי האתרים המפנים חלק מהמידע האישי שלכם. שימו לב, כי במקרה כזה, אופן השימוש במידע האישי שלכם יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של האתרים המפנים.
 8. אנו עשויים למסור מידע אישי שלכם לצד שלישי, במקרה שנעביר את הפעילות שלנו לידי אותו צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, העברת פעילות עסקית או שיתוף פעולה אסטרטגי אחר;
 9. אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלכם במסגרת הליכים משפטיים, אם יתנהלו בינכם לביננו, במקרה של מחלוקת הקשורה לשימוש באתר ו/או בקשר לשירותים שיסופקו לכם על ידינו;
 10. אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלכם לצורך הליכי גבייה של כספים שתחויבו בהם בגין השירותים שיוזמנו על ידכם מאיתנו, לרבות באמצעות חברות סליקה ו/או חברות כרטיסי האשראי. במקרים אלו יהיה המידע האישי שיועבר על ידינו כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא תחול עליו מדיניות פרטיות זו;
 11.  במהלך השימוש שייעשה על ידכם באתר, יתכן שתבחרו לשתף חלקים מהאתר או השימוש שלכם באתר באמצעות רשתות חברתיות שונות. אם תבחרו לעשות כן, שימו לב כי המידע אותו תשתפו יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של אותה רשת חברתית ולא תחול עליו מדיניות פרטיות זו. 
 12.  אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלכם עם צדדים שלישיים, כגון: רשויות החוק או רשויות רגולטוריות אחרות, במקרים בהם פעולות אותן ביצעתם באמצעותנו, באתר ו/או ברשתות החברתיות עלולות להוות עילה לדרישה או לתביעה כנגדנו או שהן נחזות כפעולות המנוגדות לדין או פעולות שיש בהן כדי לפגוע בצדדים שלישיים.  
 13.  אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלכם במקרה בו תפרו את תנאי השימוש באתר או כל מסמך משפטי מחייב המוצג באתר; 
 14.  אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלכם במקרים בהם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין ו/או על פי צו שיפוטי.
 15. בנוסף ובכפוף להוראות כל דין, אנו נהיה רשאים להעביר מידע אישי שלכם לחברות בת שלנו או לשותפים עסקיים שלנו, ובלבד שחברות אלה ישתמשו במידע זה אך ורק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ובהתאם למטרותיו הרשומות של מאגר המידע בו ישמר כל מידע פרטי שיימסר אודותיכם ובכפוף להוראות הדין החל על השימוש במידע זה.
מדיניות אבטחת מידע
 1. אנו פועלים כדי לקיים אמצעי אבטחה פיסיים ואלקטרוניים סבירים על מנת להגן על המידע האישי שלכם וצמצום אפשרות חשיפתו בפני גורמים לא מורשים. יחד עם זאת, אין באמצעים אלו כדי לחסום באופן מוחלט חדירות למאגר המידע המבוצעות בידי גורמים לא מורשים הפועלים בניגוד לדין.  
 2. סליקת כרטיסי האשראי של לקוחות המבצעים הזמנה באמצעות האתר מתבצעת באמצעות ספק סליקה. המרכז לתיירות בינלאומית אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר במערכות המחשוב שלה.
שירותים מצד שלישי
 1. שירותים מסוימים באתר, כגון שירותים הקשורים בפייסבוק, מנוהלים למעשה על ידי גופים שאינם החברה. במקרים מעין אלה, השירותים יסופקו או יופעלו דרך הגופים האחרים כפי שצוין.
 2.  המרכז לתיירות בינלאומית רשאית לקבל סיוע מצדדים שלישיים, לרבות חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר או באתרים אחרים או לצורך אספקת שירותים אחרים. 
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתם מאשרים כי הנכם מודעים לכך שפעילותכם באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים, כגון מנועי חיפוש מקוונים, להסתמך על אופי הפעילות כאמור לעיל, על מנת להציג בפניכם פרסומות מותאמות במסגרת הפעילות המקוונת, גם מחוץ לאתר, כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת וללא כל זיקה לפעילות החברה. פעילותם של צדדים שלישיים כאמור לעיל תתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות המשמשת אותם בלבד, והיא תתבצע באחריותם המלאה ובלעדית, מבלי שתהיה לחברה כל אחריות כלשהי בגינה.
קישורים לצד שלישי
 1. שירותים מכילים קישורים לאתרים ושירותי צד שלישי מצויים מחוץ לשליטתה של המרכז לתיירות בינלאומית והם אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו. המרכז לתיירות בינלאומית מסירה מעצמה כל אחריות בגין נהלי פרטיות הנהוגים באתרים אחרים אליהם האתר עשוי להפנות באמצעות קישור או באמצעות אתרים המכילים קישור אל השירותים, ואנו ממליצים לך לבחון את מדיניות הפרטיות האמורה בעצמך.
הגנה על פרטיותם של ילדים באינטרנט
 1. הגנה על פרטיותם של ילדים ו/או קטינים חשובה עבורנו מאוד. אם לפי מידע שיגיע לידיעתנו גילו של משתמש הנרשם לאתר נמוך מ-18, ננקוט בצעדים על מנת לבטל את הרשמתו של המשתמש.
זכות עיון במידע האישי
 1. המידע האישי ישמר במאגר המידע של המרכז לתיירות בינלאומית.
 2. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות") הנכם רשאים לפנות בבקשה לעיין במידע השמור עליכם במאגר. אם יימצא כי נפלה טעות במידע האישי שלכם, הינכם רשאים לבקש לתקן את המידע האישי או לדרוש את מחיקתו של המידע האישי שלכם מהמאגר, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.
פניה בבקשה לעיון במידע תימסר לנו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שבמבוא או במשלוח דואר לכתובת המרד 29 בתל אביב, מיקוד 6812511, ואנו נשתדל לענות לפנייתכם בהקדם האפשרי, בכפוף לכל דין.
 
 1. שינויים במדיניות הפרטיות
המרכז לתיירות בינלאומית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף, לשנות, לעדכן, להתאים או לבחון מחדש את מדיניות פרטיות זו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן על שינויים מהותיים שנערוך במדיניות הפרטיות באמצעות השירות ו/או באמצעות הודעת אימייל בנוגע לשינויים כאמור. 
כל השינויים שייערכו במדיניות פרטיות זו ייכנסו לתוקפם החל מהמועד הקבוע בה כ-"מועד העדכון האחרון". אי לכך, עליכם לעיין באתר זה מעת לעת על מנת לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות וקבצי ה-sCookie בגרסתם העדכנית ביותר.
 
שונות
 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת כי המרכז לתיירות בינלאומית אינה מחויבת לאסוף את המידע ו/או לשמור אותו במערכות המחשוב שלה והיא עושה כן על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובהתאם לצרכיה המסחריים. 
 2. במידה ויש לכם שאלות, חששות או הערות בנוגע לשיטות העבודה שלנו או לגבי מדיניות פרטיות זו, הינכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שבמבוא או במשלוח דואר לכתובת המרד 29 בתל אביב, מיקוד 6812511.
 3. אם אינכם מסכימים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר או למסור לנו מידע אישי.